Föreläsning När livet kläds i ord – en föreläsning om livsberättande och meningsskapande

Håkan Jenner 

På föreläsningen ges en inblick i forskning och teori om berättandets roll i människors liv. Utgångspunkten är så kallad narrativ teori. Den fokuserar hur vi genom berättande skapar oss en bild av vårt liv och vår plats i världen.

Berättande genomsyrar våra liv. Det är en bärande tanke. En del av oss skriver dagbok eller facebook:ar, en del skriver sina memoarer, en del gör ingetdera – men alla formar vi berättelsen om vårt eget liv. Valen som gjorts i livets förgreningar tolkas och kläds i ord. Det yttersta syftet är att skapa mening, att finna mönster och innehåll i livet. Och alla personliga berättelser – som de växer fram i samtal eller mer enskilt – blir delar i andra berättelser, familje- och släktberättelser och de stora samhälleliga berättelserna … Håkan Jenner är professor emeritus i pedagogik vid Linnéuniversitetet och har publicerat artiklar och böcker om livsberättande.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


28 augusti, 2019
18.00
Entre 100:-

menu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram